Julhälsning


Omslag till Esseltes personaltidning, 1954.