Pärmpapper
Bland Ylvas tidigaste uppdrag hörde att rita pärmpapper till böcker och kontorsmaterial. Här är en blandning av både publicerade omslag och skisser.