Till Paris, till Paris ska vi rida på en gris

Ur Våra visor, Brodin Härén Hellsing, A&W 1965