Maryzunka

Ur Våra visor, Brodin Härén Hellsing, A&W 1965