Hos oss på lantgården



Höst på bondgården, LRF 1975