Tor och LenaUr Nu läser vi, läromedel för lågstadiet
Borrman Salminen Wigforss Matthis, Almqvist & Wiksell 1971